Salmonellautbrudd i flere europeiske land koblet til egg fra Polen

Det har blitt rapportert om tilfeller av Salmonella Enteritidis i flere europeiske land. Ifølge den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, er egg fra Polen den mest sannsynlige smittekilden. 

Salmonella Enteritidis er en bakterie som kan forårsake infeksjonssykdom (zoonose) som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Du kan lese mer på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.