Salmonellautbrudd i flere europeiske land

Det har blitt rapporter tilfeller av Salmonella Enteritidis i flere europeiske land mellom 1. mai og 12. oktober 2016.

Ifølge den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, er egg og produkter som inneholder egg den mest sannsynlige smittekilden. Det er funnet kobling mellom utbruddet og et eggpakkeri i Polen.

Du kan lese mer på EFSAs nettsider >

28.10.2016