Salmonella forårsaker flest matbårne sykdommer i EU-land

Salmonellabakterier var den vanligste årsaken til matbårne sykdommer i EU-land i 2018. Vestnilviruset øker mest.

Det melder Den europeiske myndighet for næringsmiddelterygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, i sin årlige rapport om trender og kilder til zoonoser, det vil si infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker.

Nærmere ett av tre utbrudd var forårsaket av salmonellabakterier. I 2018 rapporterte medlemslandene i EU om totalt 5146 sykdomsutbrudd som skyldtes mat. Utbruddene rammet drøyt 48 300 personer.

Salmonellose var den nest vanligst rapporterte infeksjonen i mage- og tarmkanal, med litt over 91 800 rapporterte tilfeller.

Det var flest (67 %) salmonellautbrudd i Slovakia, Spania og Polen. Utbruddene var hovedsakelig knyttet til egg.

Campylobakter forårsaket flest infeksjoner, med litt over 246 500 rapporterte tilfeller.

Den tredje mest vanlige årsaken til matbårne zoonotiske sykdommer i 2018, var E. coli av typen STEC, med godt og vel 8 000 rapporterte tilfeller.

Om lag 2 500 personer ble rammet av listeriose i 2018, noe som tilsvarer antallet i 2017. Trenden har vært oppadgående de siste ti årene.

Vestnilviruset

Den største økningen står vestnilenviruset for. Det var sju ganger flere rapporterte tilfeller av vestnilenfeber i 2018 enn i 2017, med 1 605 versus 212 tilfeller. Det overgår alle rapporterte tilfeller av vestnilfeber mellom 2011 og 2017.

Les rapporten på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.