Risikovurdering fra EFSA av matfargen Patent Blue V (E131)

Patent Blue V (E131), et fargestoff som tilsettes noen typer mat, utgjør ingen helserisiko for folk og dyr i de mengdene det i dag brukes. Det er konklusjonen i en risikovurdering som EUs mattrygghetsorgan EFSA har gjort på oppdrag for EU-kommisjonen.

EFSA har fastsatt en ny ADI (akseptabelt daglig inntak) på 5 milligram per kilogram kroppsvekt per dag for Patent Blue V (E131). ADI er den mengden man kan innta hver dag gjennom et helt liv uten at det utgjør noen helserisiko.

Ifølge EFSA ligger rapportert gjennomsnittlig inntak av Patent Blue V (E131) under ADI for alle befolkningsgrupper. Imidlertid vil småbarn og barn som er høykonsumenter av produkter med fargestoffer overskride ADI dersom de får i seg den maksimale mengden av Patent Blue V (E131) som det i dag er tillatt å bruke i EU.

Det er myndighetene som fastsetter hvor store mengder det skal være tillatt å bruke av ulike tilsetningsstoffer i mat og fôr. Til grunn for myndighetenes beslutninger ligger blant annet risikovurderinger fra EFSA.

EFSA skal innen 2020 risikovurdere alle tilsetningsstoffer som ble tillatt brukt i mat og fôr i EU før 2009. Nye tilsetningsstoffer eller ny bruk av eksisterende tilsetningsstoffer må gjennomgå omfattende sikkerhetsvurderinger før de eventuelt blir tillatt å bruke i mat og fôr i EU.

Les mer på EFSAs nettsider.

06.03.2013