Risikovurdering av HUS i Bordeaux i Frankrike forårsaka av E.coli O104

I ei ny risikovurdering understrekar EU sitt mattryggingsorgan EFSA og det europeiske smittevernsinstituttet ECDC kor viktig det er å koke spirer for å redusere risikoen for fleire utbrot av EHEC forårsaka av E.coli O104.

E.coli O104 har forårsaka utbrot av EHEC i Tyskland og Frankrike.

I risikovurderinga går EFSA og ECDC gjennom all tilgjengeleg informasjon om EHEC-utbrota i Frankrike og Tyskland. Resultata frå risikovurderinga viser at bukkehornskløverfrø er det mest sannsynlege bindeleddet mellom utbrota i dei to landa.

Bukkehornskløverfrø blir ofte selt saman med andre frø som frøblandingar, og krysskontaminering kan difor skje ved pakking.

Før ein veit meir, anbefaler EFSA og ECDC difor at ein råder forbrukarane til å ikkje dyrke nokon typar spirer heime, og berre ete spirar etter at dei er skikkeleg varmebehandla.

Risikovurderinga frå EFSA og ECDC blei publisert 29. juni 2011.

EFSA har oppretta ei eiga ekspertgruppe som bidreg i arbeidet med å oppklare E.coli-utbrotet i Frankrike. 

Les meir og last ned risikovurderinga på EFSA sine nettsider

30.06.2011