Risikovurdering av bisfenol A (BPA)

Publisert første gang 21.01.2015

Bisfenol A (BPA) utgjør ingen helserisiko for befolkningen i Europa. Grunnen er at verken befolkningen generelt eller sårbare grupper får i seg helseskadelige mengder av stoffet. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA i en ny risikovurdering av bisfenol A.

Bisfenol A er et industriframstilt kjemisk stoff som er mye brukt både som «byggesten» og tilsetningsstoff i produksjon av polykarbonatplast. Bisfenol A fins blant annet i emballasje for mat og drikke, kosmetikk, i kassakvitteringer. I denne risikovurderingen har EFSA vurdert alle kilder til bisfenol A.

Bisfenol A er et såkalt hormonhermende stoff. Det betyr at det kan ha samme effekt som hormoner i mennesker og dyr, men BPA vil først kunne ha hormoneffekt hvis stoffet kommer inn i kroppen i høye konsentrasjoner.

Har senket grensen for tolerabelt daglig inntak (TDI)

For uønskede stoffer settes det grenser for hvor mye mennesker tåler å få i seg. Tolerabelt daglig inntak (TDI) er den mengden av et stoff som kan inntas daglig gjennom hele livet uten at det medfører en signifikant helserisiko. TDI er utrykt per kroppsvekt, vanligvis som mikrogram eller milligram (av stoffet) per kilogram kroppsvekt.

Basert på ny tilgjengelig kunnskap og metodikk har ekspertene i EFSA senket TDI for bisfenol A. Til nå har TDI for bisfenol A ligget på 50 mikrogram per kilogram kroppsvekt per dag. I den nye risikovurderingen har EFSAs eksperter senket TDI til 4 mikrogram per kilogram kroppsvekt per dag. Ny TDI for bisfenol A er foreløpig i påvente av en pågående langtidsstudie på rotter. Denne studien forventes å bli publisert i løpet av to til tre år.

Utgjør ingen helsefare

Beregninger som EFSA har gjort viser at ingen aldersgrupper, det vil si verken gravide, nyfødte eller ungdom får i seg skadelige mengder av bisfenol A. Det gjelder selv om TDI for bisfenol A er senket.

EFSA mener det er godt dokumentert gjennom forskningen som finnes at bisfenol A i høye doser kan skade lever og nyrer. Når det gjelder andre helseeffekter, så har EFSA utført en omfattende usikkerhetsanalyse, og denne usikkerheten er tatt inn som en ekstra faktor i TDI. 

Trine Husøy, medlem av EFSA, medlem av VKM og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, har ledet arbeidet med risikovurderingen av Bisfenol A.

Les EFSAs risikovurdering av bisfenol A >