Risikoen ved å drikke rå melk (upasteurisert melk)

Rå melk (upasteurisert melk) kan inneholde skadelige bakterier som kan forårsake alvorlig sykdom. Fortsatt gode hygienerutiner hos produsentene er viktig for å redusere forurensing av upasteurisert melk. Videre er ubrutt kjølekjede viktig for å hindre eller bremse veksten av bakterier.

Disse tiltakene er imidlertid ikke nok alene. Å koke rå melk før forbruk er den beste måten å sikre at skadelige bakterier dør.

Dette er konklusjonen i en risikovurdering som EFSAs faggruppe for hygiene og smittestoffer publiserte 13. januar.

Det er hovedsakelig bakteriene Campylobacter, Salmonella og Shigatoxin-produserende Escherichia coli (STEC) som utgjør en helserisiko.

Det har ikke vært mulig å tallfeste helserisikoen forbundet med å drikke rå melk i EU på grunn av manglende data. I følge tilgjengelig data på matbårne sykdomsutbrudd mellom 2007 og 2013, skyldes 27 av utbruddene inntak av rå melk.

21 av disse ble forårsaket av Campylobacter, ett av Salmonella, to av STEC og tre tilfeller av viruset tick-borne encephalitis (TBEV). TBEV-viruset overføres blant annet ved flåttbitt og kan forårsake hjernehinnebetennelse. Et stort flertall av utbruddene er forårsaket av upasteurisert melk fra ku, mens enkelte stammer fra upasteurisert melk fra geiter.

Risikogrupper

Spedbarn, barn, gravide, eldre og de med svekket immunsystem har en høyere risiko for å bli syke av å drikke rå melk.

Hva er rå melk?

Rå melk er melk fra kyr, geiter, sauer eller andre dyr som ikke har vært oppvarmet til mer enn 40° C eller som har gjennomgått tilsvarende effektiv behandling.Melken som du kan kjøpe i butikken i Norge er pasteurisert, Pasteurisering vil si at melken varmes opp til ca 72 grader i 15 sekunder.

Her kan du lese hele risikovurderingen >

13.01.2015