Revurdering av ethoxyquin som fôrtilsetning

EFSA har gjort en ny vurdering av å tilsette ethoxyquin i fôr, og kan ikke konkludere hvorvidt det er trygt for utpekte grupper av dyr, forbrukere og miljøet.


Ethoxyquin ble tillatt som fôrtilsetning for alle dyrearter frem til 2017, på grunn av stoffets egenskaper som antioksidant. Å tilsette ethoxyquin i fiskemel motvirker selvantennelse ved sjøtransport.

Ethoxyquin syntetiseres av p-fenetidin, som er et potensielt kreftfremkallende stoff, dvs. at det sannsynligvis forårsaker mutasjoner i genmaterialet hos dyr og mennesker. Ettersom ethoxyquin fortsatt kan inneholde rester av p-fenetidin etter produksjonsprosessen, kan ikke EFSA utelukke at bruk av tilsetningsstoffet utsetter dyr med lang forventet levetid, og dyr som er oppdrettet for reproduksjon, for risiko.

Ethoxyquin anses derimot som trygt for dyr som er oppdrettet for kjøttproduksjon, som kylling, gris, storfe, kaniner og fisk.

På grunn av mangel på data om tilstedeværelse av p-fenetidin i vev og i animalske matprodukter, kunne EFSAs eksperter heller ikke trekke en konklusjon om maten er trygg for forbrukerne.
EFSA fremhever at eksponering for ethoxyquin via innånding, må reduseres til et minum, ettersom det finnes p-fenetidin i tilsetningsstoffet.

EFSAs eksperter kunne ikke konkludere om bruk av ethoxyquin er trygt for terrestriske og akvatiske økosystemer, når stoffet brukes i fôr til landdyr.

Det kan ikke utelukkes at ethoxyquin utgjør en risiko for den akvatiske næringskjeden, eller for marine sedimentlevende organismer som eksponeres for fôrtilsetningsstoffet, når det brukes i havmerder.

Bakgrunn

I juni 2017 inndro EU-kommisjonen godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter. Inndragelsen var et resultat av en EFSA-uttalelse fra 2015, der EFSAs eksperter ikke kunne konkludere om tilsetningsstoffet var trygt.

Les rapporten på EFSAs sider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.