Retningslinjer for utveksling av data mellom EFSA og medlemslandene

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har utarbeidet retningslinjer som skal bidra til å forenkle utveksling av data med medlemslandene.

Dokumentet ”Guidance on Data Exchange” beskriver blant annet hvilke filformater data må være lagret i når de oversendes EFSA.

Dokumentet inneholder også en protokoll som beskriver hvordan elektronisk overføring av data til EFSA fra medlemslandene skal foregå.

Les mer og last ned dokumentet på EFSAs nettsider. 

8.11.2010