Re-evaluering av fargestoffer i mat

Alle matfarger som ble tillat brukt i mat før 2009 er nå re-evaluert. Det er den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority, EFSA) som har re-evaluert disse matfargene.

Den siste av matfargene som EFSA har evaluert på nytt er titandioksid (E 171). Ut i fra dataene som er tilgjengelige, konkluderer EFSA at det ikke er indikasjoner på at titandioksid (E 171) i mat gir grunn til helserisiko for forbrukerne.

EFSA anbefaler samtidig at det utføres nye studier for å fylle kunnskapsbehov om mulige effekter på reproduksjonssystemet.

Akseptabelt daglig inntak (ADI)

For at det skal være tillatt å tilsette et stoff til mat og drikke, må det være sikkert at det ikke gir helserisiko i den mengden som tilsettes. Når man har nok kunnskap om tilsetningsstoffet, fastsettes en verdi for hvor mye av stoffet som trygt kan spises uten at det gir nevneverdig risiko for helsen. Denne verdien kalles for et «akseptabelt daglig inntak» (ADI). ADI er et internasjonalt begrep. Det er EFSA som fastsetter ADI for tilsetningsstoffer.

For titandioksid er det behov for mer kunnskap om mulige effekter på reproduksjonssystemet før det kan fastsettes en ADI.

I løpet av de siste sju årene har EFSA re-evaluert 41 fargestoffer i mat. Der det har vært mulig har det blitt fastsatt en ADI eller så har eksisterende ADI blitt oppdatert.

I hvilke matvarer tilsettes titandioksid?

Titandioksid er et hvitt fargepigment som blant annet brukes i bakervarer og sauser.

19.09.2016