Reduksjon av skrapesyke er usannsynlig uten effektive avlsprogrammer

Dette uttaler eksperter i det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA. I land der avlsprogrammer for motstandsdyktighet har vært effektivt innført, ser man en nedgang i tilfeller av klassisk skrapesyke gjennom de siste ti årene.

EFSA har vurdert sykdommens utvikling i Europa siden en rekke tiltak og overvåkning ble introdusert for ti år siden.

Skrapesyke er en dødelig sykdom som rammer sau og geit. Sykdommen tilhører samme familie som kugalskap, men det finnes ingen kjente tilfeller av mennesker som har blitt smittet med skrapesyke.

Ekspertene i EFSAs panel for biologiske farer konkluderer med at det er usannsynlig at man kan lykkes med en utrydningsmetode som kun baserer seg på å oppdage og slakte ned smittede besetninger. Dette er både på grunn av sykdommens karakter og fordi klassisk skrapesyke kan vedvare i miljøet i opptil flere år.

EFSA mener at klassisk skrapesyke kan utryddes om antallet motstandsdyktige sauer er over en bestemt grense. Derfor anbefales det at man øker overvåkningen for å oppdage smittede besetninger, og at avlsprogrammer for å øke motstandsdyktighet mot skrapesyke hos sau tas i bruk. EFSA mener at slike avlsprogram også bør tas i bruk hos geit.

Les mer på EFSAs nettsider

Publisert: 31.07.2014