Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Publisert første gang 14. juli 2017

Rått eller dårlig tilberedt svinekjøtt er hovedkilden til hepatitt E-infeksjon

Inntak av rått eller dårlig tilberedt kjøtt er den hyppigste årsaken til hepatitt E-infeksjoner i EU-landene.

De siste ti årene har mer enn 21 000 tilfeller av hepatitt E-infeksjoner blitt registrert hos mennesker. Dette innebærer en tidobling av smittetilfeller.

Selv om hepatitt C ikke er like utbredt som andre matbårne sykdommer, er det opphav til en økende bekymring i EU. Tidligere har man antatt at infeksjonskilden har vært kontaminert drikkevann fra reiser i land utenfor EU, men i dag vet vi at sykdommen overføres via mat i Europa.

Du kan lese mer på EFSAs sider.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie