Publisert første gang 14. juli 2017

Rått eller dårlig tilberedt svinekjøtt er hovedkilden til hepatitt E-infeksjon

Inntak av rått eller dårlig tilberedt kjøtt er den hyppigste årsaken til hepatitt E-infeksjoner i EU-landene.

De siste ti årene har mer enn 21 000 tilfeller av hepatitt E-infeksjoner blitt registrert hos mennesker. Dette innebærer en tidobling av smittetilfeller.

Selv om hepatitt C ikke er like utbredt som andre matbårne sykdommer, er det opphav til en økende bekymring i EU. Tidligere har man antatt at infeksjonskilden har vært kontaminert drikkevann fra reiser i land utenfor EU, men i dag vet vi at sykdommen overføres via mat i Europa.

Du kan lese mer på EFSAs sider.