Rapport om konsum av energidrikker i Europa

68 % av europeiske ungdommer i alderen ti til 18 år svarer at de har drukket energidrikker det siste året, mot 30 % av den voksne befolkningen. Blant barn i alderen tre til ti år som har drukket energidrikker, utgjorde energidrikker 43 % av koffeininntaket deres. Det viser en rapport om konsum av energidrikker i Europa som er utarbeidet på oppdrag for EUs mattrygghetsorgan EFSA.

Energidrikker er leskedrikker som vanligvis er tilsatt koffein, taurin eller andre aminosyrer, vitaminer (særlig B-vitaminer) og karbonhydratforbindelser som inositol eller glukuronlakton.

Undersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for EFSA av det italienske forskningsinstituttet Nomisma og Arteté på oppdrag for EFSA. Undersøkelsen inneholder svar fra mer flere enn 52 000 respondenter i 16 av EUs 27 medlemsland.

Hovedfunn i undersøkelsen:

Voksne (18-65 år):

Rundt 30 % av de voksne som deltok i undersøkelsen svarte at de hadde drukket energidrikker minst én gang det siste året. Blant disse var 12 % høykonsumenter, det vil si at de jevnlig drakk energidrikker fire til fem dager i uken eller mer. Det gjennomsnittlige inntaket deres var 4,5 liter i måneden. Rundt 11 % av de som svarte at de har drukket energidrikker det siste året hadde drukket store mengder hver gang, det vil si minst én liter hver gang.

Ungdom (10-18 år):

Rundt 68 % av de som ble intervjuet svarte at de hadde drukket energidrikker minst én gang det siste året. Av disse var 12 % høykonsumenter. Det gjennomsnittlige inntaket deres var på syv liter i måneden. 12 % av de som svarte at de hadde drukket energidrikker det siste året hadde drukket minst én liter hver gang.

Barn (3-10 år):

18 % av barna hadde drukket energidrikker det siste året. Blant disse var 16 % høykonsumenter. Det gjennomsnittlige konsumet til høykonsumentene var på 0,95 liter per uke, nesten fire liter i måneden.

56 % av de voksne og 53 % av ungdommene som hadde drukket energidrikker det siste året svarte at de hadde drukket energidrikker sammen med alkohol. Cirka 52 % av de voksne og 41 % av ungdommene svarte at de hadde drukket energidrikker i forbindelse med trening.

Undersøkelsen viser at blant voksne som drikker energidrikker utgjør denne kilden cirka 8 % av koffeininntaket deres. For ungdom utgjør energidrikker 13 % av koffeininntaket og for barn utgjør det 43 %.

Bekymring over energidrikker i medlemslandene

Bakgrunnen for at EFSA bestilte denne rapporten var at flere av medlemslandenes representanter i EFSAs rådgivende organ har uttrykt bekymring for at barn og unge får i seg for mye koffein og andre stoffer gjennom energidrikker.

Det har også manglet inntaksdata for energidrikker i EU, og EFSA ønsket oppdaterte inntaksdata for flere av de viktigste stoffene i energidrikker. Resultatene fra undersøkelsen vil dessuten inngå i risikovurderingen av koffein, som EFSA holder på med.

Risikovurderinger av ingredienser i energidrikker fra VKM:

I 2009 sluttet VKM seg til EFSAs konklusjon om at et jevnlig konsum av energidrikker ikke vil medføre et bekymringsverdig inntak av ingrediensene taurin og glukuronolakton, gitt det daværende konsumet av energidrikker. 

Når det gjelder koffein, var VKM i 2009 bekymret for at konsum av energidrikker skulle medføre at barn og unge får i seg for mye koffein. VKM mente det ikke kunne utelukkes at tenåringer med lav toleranse for koffein ville kunne oppleve negative helseeffekter som følge av konsum av energidrikker.

07.03.2013