Rapport om forekomst av antibiotikaresistente bakterier i EU fra EFSA og ECDC

En stor andel av bakteriene Salmonella og Campylobacter er resistente mot vanlig brukte antibiotika. Det viser den tredje rapporten om antibiotikaresistente bakterier i mennesker, dyr og mat, som EUs mattrygghetsorgan EFSA og ECDC har utarbeidet.

Andelen bakterier som er resistente mot flere typer antibiotika er fortsatt lav. Kombinert resistens mot to kritisk viktige antimikrobielle midler, er likevel fortsatt lav.

Les mer og last ned rapporten på nettsidene til EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er ofisielt norsk kontaktpunkt for EFSA.