Rapport om antimikrobiell resistens i EU fra EFSA og ECDC

Rapporten er utarbeidet av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC, og er bygget på data fra 28 medlemsland i 2017.

Dataene viser at antimikrobielle midler som brukes til å behandle overførbare sykdommer mellom dyr og mennesker, slik som campylobakteriose og salmonellose, blir mindre effektive.

Resistens mot fluorokinoloner (som ciprofloxacin) er så høy i Campylobacter-isolater i noen land at de ikke lenger kan brukes til behandling av alvorlige campylobacteriose. De fleste land rapporterte at Salmonella hos mennesker er stadig mer resistente mot fluorokinoloner. Multi-resistens (resistens mot tre eller flere antimikrobielle midler) er høy i Salmonella, spesielt i S. Typhimurium, isolert fra mennesker (28,3%) og dyr.

En høy andel av Campylobacter-isolatene viste seg å være resistente mot ciprofloxacin og tetracykliner. Kombinert motstand mot kritisk viktige antimikrobielle midler som brukes for å behandle alvorlige infeksjoner, er imidlertid lav til veldig lav i Salmonella og Campylobacter både fra mennesker og dyr. Dette gjelder også fra E. coli isolert fra dyr.

Les mer og last ned rapporten Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. fra EFSAs hjemmeside.