Rapport om antibiotikaresistens i EU fra EFSA og ECDC

Antibiotikaresistens forekommmer ofte i bakterier som smitter gjennom mat og dyr, men fortsatt er en liten andel av bakteriene resistente mot flere viktige antibiotika samtidig. Det viser en rapport om antibiotikaresistens i 2012 som EUs mattrygghetsorgan EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC har utarbeidet.

EFSA og ECDC mener det er bekymringsfullt at antbiotikaresistens forekommer så ofte. Les mer og last ned rapporten på nettsidene til EFSA

Antibiotika brukes til å behandle bakterieinfeksjoner hos mennesker og dyr. Bakterier kan bli resistente mot et eller flere typer antibiotika, slik at behandling med disse midlene ikke lenger virker.

Ko-resistens betyr at en bakterie er resistent mot to antibiotika som regnes som kritiske samtidig. Multiresistens vil si at en bakterie er resistent mot tre eller flere klasser av antibiotika samtidig. Les mer om antibiotikaresistens på nettsidene til NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober

Salmonella

Salmonella smitter til mennesker fra dyr, oftest via infisert mat eller vann. Les mer om hvordan du unngår Salmonella-smitte på Matportalen 

Ifølge rapporten var rundt halvparten av de undersøkte Salmonella spp.-bakteriene fra mennesker resistente mot minst ett antibiotikum. Også blant broilere, gris og kalkun fant man ofte resistente bakterier. En liten andel av bakteriene i dyr var resistente mot de viktige veterinære legemidlene ciprofloxacin og cefotaxim.

Campylobacter

Campylobacter finnes hos dyr og mennesker. Bakterien regnes i dag som en av de vanligste årsakene til diaré forårsaket av bakterier i Norge og Europa. Les mer om Campylobacter på Matportalen

Ifølge rapporten var andelen resistente Campylobacter spp.-bakterier høy både i undersøkte bakterier fra mennesker og fra dyr. En svært stor andel av bakteriene var resistente mot det kritisk viktige antibiotikummet ciprofloxacin. I flere EU-land er trenden økende.

E. coli

Ifølge rapporten, var en stor andel av undersøkte E. coli-bakterier hos broilere og gris resistente mot vanlige antibiotika.

Kontaktpunkt for EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA

28.03.2014