Prosessfremkalte stoffer i vegetabilske oljer og matvarer

Glyserolbaserte prosessfremkalte stoffer som finnes i palmeolje, andre vegetabilske oljer, margarin og enkelte bearbeidede matvarer, gir grunn til helsemessige bekymringer. Bekymringene gjelder barn og unge med gjennomsnittlig inntak og for alle aldersgrupper med høyt inntak.

Når vi produserer og tilbereder mat, kan det dannes såkalte prosessfremkalte stoffer. Dette gjelder både mat som produseres i industrien, på restauranter og hjemme på kjøkkenet. Prosessfremkalte stoffer oppstår ved at det skjer kjemiske endringer i stoffene som allerede finnes i maten. Som regel oppstår dette når vi varmebehandler maten. Stoffene som dannes kan være helseskadelige.

Les mer om prosessfremkalte stoffer.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert helserisikoen for disse stoffene: glycidyl-fettsyreestere (GE), 3-monochloropropanediol (3-MCPD), og 2-monochloropropanediol (2-MCPD) og deres fettsyreestere. Stoffene dannes under behandling av mat, særlig når vegetabilske oljer raffineres ved høye temperaturer (ca. 200 ° C).

De høyeste nivåene av GE, samt 3-MCPD og 2-MCPD (inkludert estere) var funnet i palmeoljer og palmefett, etterfulgt av andre oljer og fett. Forbrukere i alderen tre år og oppover blir hovedsakelig utsatt for stoffene via margarin og 'bakverk og kaker'.

Glycidyl fettsyreestere kan skade arvestoffet og være kreftfremkallende

- Det er tilstrekkelig bevis for at glycidolmengder kan skade arvestoffet (gentoksisk) og være kreftfremkallende. Faggruppen har derfor ikke satt et trygt nivå for GE, sier Helle Knutsen, leder av EFSAs faggruppe for kontaminanter.

Når faggruppen vurderte gentoksiske og kreftfremkallende stoffer som er utilsiktet til stede i næringskjeden, beregner EFSA en margin mellom mengden forbrukerne utsettes for og den laveste mengden som gir kreft hos forsøksdyr. Det betyr at jo høyere eksponeringsmarginen er, desto mindre grunn er det til bekymring for forbrukerne. Faggruppen konkluderte med at GE er et potensielt helseproblem for barn og unge med gjennomsnittlig inntak og for alle aldersgrupper med høyt inntak.

- Mengden GE babyer som kun drikker morsmelkerstatning kan usettes for, er spesielt til bekymring. Eksponeringen for GE hos babyer som kun får morsmelkerstatning er opp til ti ganger høyere enn det som kan anses å være til liten bekymring, sier Knutsen.

Nivåene av GE i palmeoljer og fett er halvert fra 2010 til 2015. Årsaken er frivillige tiltak fra produsentene. Dette har bidratt til en viktig reduksjon i hvor mye forbrukerne av disse stoffene er utsatt for.

Eksponering for 3-MCPD over trygt nivå; utilstrekkelige data om 2-MCPD

- Vi har satt et tolerabelt daglig inntak (TDI) på 0,8 mikrogram per kilo kroppsvekt per dag (mikrogram / kg kroppsvekt / dag) for 3-MCPD og dets fettsyreestere. Dyreforsøk viser at stoffet kan føre til organskader, forklarer Knutsen.

Den toksikologiske informasjonen er for mangefull til å kunne sette et trygt nivå for 2-MCPD.

Beregnet gjennomsnittlig og høy eksponering for 3-MCPD fra begge formene for MCPD for barn og unge, inkludert ungdom (opp til 18 år), overskrider TDI og er en potensiell bekymring for helsen. Palmeolje er en stor bidragsyter til hvor mye 3-MCPD og 2-MCPD de fleste personer er utsatt for.

Nivåer av 3-MCPD og dets fettsyreestere i vegetabilske oljer var stort sett uendret i løpet av de siste fem årene.

Les hele rapporten.

03.05.2016