Praksisplasser i EFSA 2019

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, ønsker praktikanter. Søknadsfrist er 1. juli 2019.

EFSA vil trekke til seg unge nyutdannede fra hele verden som er interessert i denne muligheten til å praktisere og utvikle sine ferdigheter og kompetanse innen EFSAs arbeidsområder.

Les mer på EFSAs sider.

EFSA TRAINEESHIPS CALL 2019 Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.