Plantevernmidler med neonikotinoider utgjør risiko for bier

De fleste bruksområdene for neonikotinoider utgjør en risiko for villbier og honningbier. Det er hovedkonklusjonen i tre oppdaterte vurderinger fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

EFSA har oppdatert tre risikovurderinger fra 2013 av klotianidin, imidakloprid og tiamethoxam.

EU-kommisjonen påla regulering av bruken av stoffene i 2013 etter at EFSA publiserte vurderingene. Plantevernmidlene er for tiden gjenstand for restriksjoner i EU på grunn av trusselen de utgjør for bier.

De nye vurderingene dekker villbier, humler og solitære bier - samt honningbier.

Les mer på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.