Plantevernmidler i mat: to nye risikovurderinger

Risikoen for at opphopning av plantevernmiddelrester i mat kan være helseskadelig for forbrukerne, er under terskelen som utløser reguleringstiltak.

Det er den overordnede konklusjonen for to risikokarakteriseringer av plantevernmiddelrester via kostholdet fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA. Den ene rapporten handller om akutte effekter på nervesystemet, den andre kroniske effekter på skjoldbrukkjertelsystemet.

Konklusjonen omfatter alle befolkningsgrupper som er dekket. Den har varierende grad av sikkerhet.

Rapportene er resultat av et flerårig samarbeid mellom EFSA og det nederlandske nasjonale instiutttet for folkehelse og miljø, RIVM. En rekke interessenter, deriblant nasjonale institusjoner, akademia, frivillige organisasoner og komersielle foreninger, er konsultert.

I løpet av de kommende årene, vil EFSA publisere flere vurderinger om effekter av plantevernmidler på andre organer og kroppsfunksjoner.

Bakgrunn

Stoffene som er vurdert, er identifisert av EFSAs plantevernmiddeleksperter ved hjelp av en metodikk som er spesielt utviklet for klassifisering av plantevernmidler i såkalte “cumulative assessment groups”.

Ifølge EUs forskrift om maksimale nivåer av plantevernmidler i mat (MRL), skal beslutninger om MRL ta hensyn til opphopning av plantevernmidler, når det foreligger metoder for å vurdere det. Forskriften fastsetter også at plantevernmidler som markedsføres, ikke skal være helseskadelige for mennesker.

Les mer på EFSAs sider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.