Plantevernmiddelrester: nye råd om mat til spedbarn og småbarn

EFSA har utarbeidet anbefalinger for å beskytte spedbarn under 16 uker mot potensiell risiko fra plantevernmiddelrester i mat.

Anbefalingene er en del av en omfattende evaluering av trygghetved plantevernmiddelrester i matvarer beregnet for spedbarn og småbarn.

EFSA anbefaler at:

  • maksimumsnivåene for visse typer plantevernmidler som kan finnes i matvarer beregnet for spedbarn og småbarn, blir vurdert. Det vil sikre god beskyttelse av spedbarn under 16 uker, selv ved de høyest mulige eksponeringsnivåene.
  • det kan fastsettes spesifikke inntaksnivåer for plantevernmiddelrester i mat for spedbarn under 16 uker, i samsvar med veiledningen fra EFSAs vitenskapelige komité.

Når det gjelder barn som er eldre enn 16 uker, er dagens tilnærming for å fastsette helsebaserte veiledningsverdier fortsatt egnet.

Bakgrunn for evalueringen

Evalueringen er basert på en EFSA-veiledning om vurdering avstoffer i mat beregnet for spedbarn under 16 uker, og litteratursøk etter ny evidens om utviklingssystemer hos spedbarn og småbarn.

Les hele saken på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.