Plantevernmiddelrester i mat: sporer trender med søkbare diagrammer

Rester av plantevernmidler i mat i EU holder seg lavt: i 95 prosent av matvarene som ble analysert i 2018, holdt plantevernmiddelrestene seg innenfor tillatte nivåer.

Det viser den årlige rapporten om plantevernmiddelrester i mat i EU, fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Dataene er fra kontrollvirksomhet som er utført av nasjonale myndigheter i medlemslandene, Island og Norge. Dataene inkluderer både målrettet og tilfeldig prøvetaking.

Totalt 91 015 matvareprøver ble analysert i 2018. 11 679 inngikk i et EU-koordinert kontrollprogram med tilfeldig innsamlede prøver. 98 prosent av prøvene fra dette programmet holdt seg innenfor lovlige nivåer.

Målrettet kontra tilfeldig innsamlede data

Rapporten gir et øyeblikksbilde av plantevernmiddelrester i mat og mulig risiko for helsa til befolkningen. Den gir også viktig informasjon om hva myndighetene i de ulike landene bør basere kontrolltiltak på.

Avsnittet i rapporten om tilfeldig innsamlede data, dekker de samme produktene over tre år. Det gjør det er mulig å identifisere oppadgående eller nedadgående trender for utvalgte varer.

Mellom 2015 og 2018 økte for eksempel andelen prøver med overskridelser av rester i bananer (fra 0,5 prosent til 1,7 prosent), søt paprika (1,2 prosent til 2,4 prosent), auberginer (0,6 prosent til 1,6 prosent) og druer (1,8 prosent til 2,6 prosent).

I samme periode falt overskridelsene i brokkoli (fra 3,7 prosent til 2 prosent), jomfruolivenolje (fra 0,9 prosent til 0,6 prosent) og kyllingegg (fra 0,2 prosent til 0,1 prosent).

Resultatene fra de tilfeldig innsamlede dataene er overført til søkbare diagrammer og grafer, Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. for å gjøre dem mer tilgjengelige for legfolk.

De nasjonale programmene er målrettet mot produkter som sannsynligvis inneholder plantevernmiddelrester, eller hvor det er oppdaget overtredelser tidligere. Programmene gir viktig informasjon til myndigheter som håndterer risiko, men det gir ikke et statistisk representativt bilde av nivåer av plantevernmiddelrester som kan finnes i mat i butikker på tvers av Europa.

Tiltak for mer effektiv kontroll

Ifølge EFSA, gir analysen sannsynligvis ingen grunn til bekymring for kosten til EU-borgerne. Likevel foreslår EFSA en rekke tiltak for å gjøre europeiske kontrollsystemer mer effektive, og derved sikre et høyt nivå på beskyttelse av forbrukerne.

Les rapporten på EFSAs sider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.