Plantevernmiddelrester i mat i EU

Mat i Europa inneholder stort sett ikke rester av plantevernmidler, eller den inneholder rester som er innenfor grensen for hva som er tillatt. Det fremgår av en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Resultatene baserer seg på prøver av mat som er samlet inn og analysert i EU-landene, Island og Norge i 2017. De viser at 95,9 prosent av maten holder seg innenfor hva som er tillatt av plantevernmiddelrester i mat. Grensen ble overskredet i 4,1 prosent av maten som ble undersøkt, en svak økning fra 2016 (3,8 prosent).

EFSA har analysert resultater fra ca. 88 000 matvarer.

De fleste (64,3 prosent) analyserte matvarene stammet fra EU-land, Island og Norge. Nesten en tredel (28 prosent) var importert fra den tredje verden. Tillatte nivåer var overskredet i 2,6 prosent av varene fra EU-land, og i 7,6 prosent av varene fra land utenfor EU. Det ble funnet rester av plantevernmidler som ikke er tillatt i EU både i mat produsert innenfor og utenfor EU. EFSA anbefaler at medlemslandene undersøker hva som kan være årsaken til det.

EFSA konkluderer med at det er lite sannsynlig at plantevernmiddelrester i mat er bekymringsfullt for forbrukernes helse.

Les mer om undersøkelsen på EFSAs sider.