Plantevernmiddelrester i mat: høring av risikovurderinger

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, gjennomfører en offentlig høring av to vurderinger av risiko for human helse ved plantevernmiddelrester i mat. Frist for å gi innspill er 15. november 2019.

Den ene vurderingen som er på høring, omhandler risiko for kroniske effekter på skjoldbruskkjertelsystemet. Den andre vurderer akutte effekter på nervesystemet.

Vurderingsutkastene er et resultat av et mangeårig samarbeid mellom EFSA og det nederlandske Nasjonalt institutt for folkehelse og miljø (RIVM).

EFSA arrangerer et møte i Brussel 22. oktober hvor forskere fra EFSA og eksterne eksperter vil presentere og diskutere hovedelementene og funnene i vurderingene. De som ønsker å bidra til høringen, kan delta på møtet.

Se påmeldingsskjema for møtet i Brussel her.

Les mer om vurderingene her.

Les mer på EFSAs nettsider her.