Plantehelserisiko ved innførsel av jord og vekstmedier til EU

På oppdrag for EU-kommisjonen har den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet European Food Safety Authority (EFSA) vurdert hvor sannsynlig det er at planteskadegjørere og andre fremmede organismer følger med jord og vekstmedier som innføres til EU.

Ifølge EFSA er det ulik sannsynlighet for at skadelige organismer og andre fremmede organismer kan følge med ulike typer jord og vekstmedier. Graden av sikkerhet i konklusjonene varierer fra lav til høy.

Se oversikt på EFSAs nettsider >

Et vekstmedium er et hvert materiale hvor planterøtter kan vokse og som er ment for den bruken.

Uønskede organismer kan bli med i jord og vekstmedier som importeres til EU som vare, i jord og vekstmedier som følger med importerte planter, og i jord og vekstmedier som forurenser andre importforsendelser, for eksempel paller.

Ifølge EFSA er det kun importforbud som gir en høy risikoreduserende effekt og hvor usikkerheten knyttet til effekten er lav.

EU-kommisjonen vil bruke risikovurderingen fra EFSA som grunnlag for å gjennomgå regelverket for innførsel av jord og vekstmedier til EU.

Les mer og last ned risikovurderingen på EFSAs nettsider >

30.06.2015