Publisert første gang 25. januar 2017

På tide å redusere, erstatte og revurdere bruken av antimikrobielle midler til dyr

Vi må redusere bruken av antimikrobielle midler hos matproduserende dyr, erstatte bruken der det er mulig og tenke nytt rundt produksjonssystemet for oppdrettsdyr for å sikre fremtiden for dyre- og folkehelsen.

Det viser en rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA) og det europeiske legemiddelmyndigheter (EMA).

Bakterier som er resistente mot antimikrobielle midler er et alvorlig og økende problem i hele verden. Bruk av antimikrobielle midler for å behandle dyr bidrar til problemet. Det er viktig å begrense bruk av antimikrobielle midler for å behandle smittsomme sykdommer hos dyr, til et absolutt minimum.

Antimikrobielle midler som er kritisk viktige i humanmedisin, bør bare brukes som en siste utvei i behandling av dyr.

Eksperter fra EFSA og EMA har gått gjennom tiltak som benyttes i EU for å redusere bruk av antimikrobielle midler hos matproduserende dyr. De mener at det ikke finnes én løsning som passer for alle, men at alle berørte aktører, fra regjeringer til bønder, må involveres.

Les hele rapporten på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Se infografikk om folks oppfatning av risiko forbundet med antimikrobiell resistens (AMR). Pdf, 163.5 kB.

VKMs vurderinger av antimikrobiell resistens 

I desember 2015 gjorde VKM vurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv og risikovurdering av utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr.