Oral vaksinasjon av rev og mårhund er effektivt tiltak mot rabies

Oral vaksinasjon av rev og mårhund er et effektivt tiltak for å kontrollere sykdommen rabies blant ville dyr i EU. Det konkluderer den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet EFSA (European Food Safety Authority) i en risikovurdering.

Les mer og last ned risikovurderingen på EFSAs nettsider > 

Når en vaksine gis oralt, betyr det at den gis gjennom munnen. Oral rabies-vaksinasjon av ville dyr gjøres ved at dyret spiser et spesiallaget åte som er tilsatt rabies-vaksinen. Dyret blir vaksinert når det går hull på vaksinekapselen i midten av godbiten og vaksinen kommer i kontakt med munnhulen og mandlene.

Rabies er en dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr. Sykdommen kalles også hundegalskap. Rabies smitter fra dyr til mennesker. I Norge har rabies har vært påvist hos dyr på Svalbard siden 1980, sist i 2011. Fastlands-Norge er fritt for rabies. Ulovlig import av hunder utgjør en trussel for innførsel av rabies til Norge.

Rabies kan forebygges ved vaksinasjon. For å hindre at sykdommen sprer seg til Norge er det krav om at hunder og katter som innføres til Norge er vaksinert mot sykdommen. Les mer på nettsidene til Mattilsynet > 

Sekretariatet i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA >

13.08.2015