Publisert første gang 8. februar 2017

Oppdatert veileder for søknader om helsepåstander

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har oppdatert den tekniske veilederen for søknader om helsepåstander.