Opiumalkaloider i valmuefrø: oppdatert vurdering

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, bekrefter flere tidligere funn, inkludert hvor mye av stoffene som kan inntas trygt, i en oppdatert risikovurdering av opiumalkaloider i valmuefrø.

I 2011 fastsatte EFSA et trygt nivå, akutt korttidsinntak (ARfD), av morfin i valmuefrø til 10 μg per kilo kroppsvekt.

EFSA bekrefter dette i den oppdaterte vurderingen, men inkluderer også kodeininnholdet når de beregnet eksponeringen for gruppen opiumalkaloider i valmuefrø. Nye data viser at konsentrasjonen av kodein kan være høyere enn morfin i noen valmuefrøprøver på det europeiske markedet.

Kan få i seg for mye opiumalkaloider

Det er en risiko for at personer som spiser store mengder valmuefrø, eller matvarer som inneholder ubehandlet valmuefrø, kan få i seg for mye opiumalkaloider.

Stor usikkerhet knyttet til data og bearbeiding

Datagrunnlaget på matvarer som inneholder valmuefrø er lite, og det er derfor usikkerhet knyttet til beregningene av hvor mye opiumalkaloider man får i seg gjennom mat.

EFSA noterer seg også at bearbeiding av mat, for eksempel vask, varmebehandling og sliping, kan redusere alkaloidinnholdet i rå valmuefrø med mellom 25 og 100 prosent.

Behov for mer kunnskap

EFSA så også på andre alkaloider som finnes i valmuefrø: thebaine, oripavine, noscapine og papaverine. Det var ikke mulig å gjøre en fullstendig risikovurdering av disse stoffene, men kostholdseksponering viser at thebaine kan utgjøre en risiko for helse.

Det er behov for mer data, særlig om hvor giftig thebaine er, for å avklare dette.

Les EFSAs risikovurdering av opiumalkaloider i valmuefrø. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.