Publisert første gang 3. juli 2017

Ønsker innspill til planen til den neste oppdaterte risikovurderingen av BPA

EFSA, Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, ønsker innspill til planen om hvordan den neste oppdaterte risikovurderingen av bisfenol A (BPA) skal utføres.

Planen inneholder metodikk, en detaljert forhåndsplan og informasjonsbehov for vurderingen av BPA som starter i 2018. Frist for innspill er 3. september 2017.

Du kan lese mer på EFSAs sider.

Om BPA

BPA er et kjemisk stoff som er mye brukt i produksjon av polykarbonatplast. Du finner blant annet BPA i drikkeflasker og matbokser av plast, kassalapper eller i belegget på innsiden av hermetikkboksene du kjøper på matbutikken.

BPA er et såkalt hormonhermende stoff. Det betyr at det kan ha samme effekt som hormonene som finnes i mennesker og dyr, men BPA vil først kunne ha hormoneffekt hvis du får høye konsentrasjoner av stoffet inn i kroppen din.

Du kan lese mer om BPA her.

Risikovurdering av BPA

EFSA publiserte en risikovurdering av BPA i desember 2014. I vurderingen ble det satt en ny grense for midlertidig tolerabel inntak (t-TDI). EFSA forpliktet seg til å revurdere BPA når resultater fra en langtidsstudie av rotter fra USA blir tilgjengelige. EFSAs vurdering vil også etter planen inkluderer andre relevante studier som er publisert etter desember 2012. Studier som er publisert etter dette, var ikke med i EFSAs siste risikovurdering.