Publisert første gang 25. juli 2017

Offentlig høring om vurderingen av genotoksisitet

24. juli åpnet EFSA opp for offentlig høring vedr. utkastet til en vitenskapelig uttalelse fra vitenskapskomiteen om vurderingen av genotoksisitet i tilsetningsstoffer i mat og fôr.

EFSA har invitert interesserte parter til å komme med sine skriftlige innspill innen 6. september i år.

Du kan lese mer på EFSAs sider.