Offentlig høring om PFAS-er i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har offentlig høring om utkast til uttalelse om hvilken risiko per- og polyfluoralkylsstoffer (PFAS-er) i mat utgjør for human helse. Frist for innspill er 20. april 2020.

PFAS er en gruppe fluorholdige stoffer som brukes i svært mange ulike produkter. Stoffene brytes langsomt ned, både i miljøet og i mennesker, og kan hope seg opp over tid. Vi eksponeres for PFAS-er på ulike måter, blant annet gjennom mat og drikke. Eksponering for PFAS-er kan gi uheldige helseeffekter.

TWI på gruppenivå

I uttalelsen som er på høring, har EFSA foreslått et tolerabelt ukentlig inntak (TWI) på gruppenivå for fire PFAS-er som hoper seg opp i kroppen. EFSA har identifisert hvilke befolkningsgrupper som er mest eksponert, og hvilke alvorlige effekter eksponering kan ha på mennesker.

EFSA har også identifisert matvarer som bidrar mest til eksponering av de fire PFAS-ene – drikkevann, fisk, frukt, egg og eggprodukter.

Les mer om høringen på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

EFSA fastsatte midlertidig TWI i en risikovurdering av PFAS i 2018.

Les mer om PFAS på Folkehelseinstituttets nettsider.