Publisert første gang 25. juli 2017

Offentlig høring om Listeria i ferdigmat

24. juli åpnet EFSA opp for offentlig høring vedr. den vitenskapelige vurderingen av ferdigmat kontaminert med Listeria monocytogenes og relatert risiko for human helse i EU. Fristen for innsending av kommentarer er 29. september i år.

EFSA arrangerer også et møte 19. til 20. september med sine interessenter for å få tilbakemeldinger på utkastet til den vitenskapelige vurderingen.

Du kan lese mer på EFSAs sider.