Offentlig høring: Når bør spedbarn få fast føde?

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, ønsker innspill til en vitenskapelige uttalelse om når spedbarn bør introduseres til annen føde enn morsmelk.

Fristen for å komme med innspill, er 29. mai 2019.

Alder for introduksjon for annen føde er vurdert ut fra utviklingsmessige, ernæringsmessige og helsemessige forhold.

EFSAs panel for ernæring, ny mat og matallergier (NDA) har vurdert ca. 300 studier og kommet frem til følgende konklusjoner:

  • Hva som er egnet alder for å introdusere annen føde avhenger av spedbarnets egenskaper/ behov og utvilkling. Det er spesielt viktig for barn som er født for tidlig. For de fleste spedbarn vil det være egnet med annen føde mellom 3- 4 og 6 måneders alder.
  • De fleste spedbarn trenger ikke annen føde av ernæringsmessige årsaker før de er ca. 6 måneder, bortsett fra enkelte som fullammes ved 6 måneders alder og heller ikke har fått tilskudd, og som har risiko for jernmangel.
  • Det finnes ikke tilstrekkelig med data til å presist fastsette en alder for når spedbarn i Europa bør introduseres til annen føde enn morsmelk.
  • Det er ikke dokumentert at tidlig introduksjon av mat med potensielle allergener, som egg, korn, fisk og peanøtter, øker risikoen for at barnet utvikler allergi.
  • Det er hverken dokumentert positive eller negative helseeffekter av å introdusere mat som inneholder gluten før 6 måneders alder.

Uttalelsen er ikke en evaluering av optimal varighet av fullamming.

Les mer om den offentlige høringen på EFSAs nettsider.