Offentlig høring av forslag til referanseverdier for inntak av natrium og klorid

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, ønsker innspill til forslag til referanseverdier for inntak av natrium og klorid i kosten.

Kommentarer sendes elektronisk innen 7. mai.

Natrium og klorid

Natrium og klorid er de siste to stoffene som inngår i EFSAs oversikt over vitenskapelige råd til befolkningen om inntak av næringsstoffer.

Natriumklorid er den kjemiske betegnelsen for salt, som brukes i kosten som ingrediens, smakstilsetning eller konserveringsmiddel.

Foreløpig forslag

EFSAs foreløpige forslag er at et inntak på 2 gram natrium per dag er trygt og tilstrekkelig for den generelle voksne befolkningen. Det gjelder også gravide og ammende kvinner.

For klorid har EFSA foreløpig foreslått at et inntak på 3,1 gram per dag er trygt og tilstrekkelig for voksne.

EFSA foreslår aldersspesifikke referanseverdier for inntak av både natrium og klorid for barn, tilpasset forskjeller i energibehov og vekst.

EFSAs foreløpige referanseverdier er ment å være en støtte i utvikling av ernæringspolitikk og veiledning for å hjelpe forbrukerne til å velge et kosthold som er bra for helsa.

Les mer på EFSAs sider.