Ny veiledning om hormonforstyrrere 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og det europeiske kjemikaliebyrå, ECHA, har publisert en veiledning om hvordan man identifiserer stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i plantevernmidler (pesticider) og biocider. 

Mer om plantevernmidler

Plantevernmidler brukes til å verne planter og såvarer mot skadedyr, soppsykdommer og ugress. Hovedgruppene av plantevernmidler er derfor skadedyrmidler, soppmidler og ugressmidler. Det finnes også andre typer midler, f.eks. slike som kan regulere planteveksten. Plantevernmidlene kan være kjemiske eller biologiske. inneholder også stoffer som øker holdbarheten til middelet, bidrar til bedre virkning og gjør det lettere å bruke.

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge.

Biocider har mye til felles med en del av plantevernmidler, men omfattes av en annen godkjenningsordning som forvaltes av Miljødirektoratet.

Kilde: Mattilsynet Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Mer om biocider

Et biocidprodukt inneholder ett eller flere aktive stoffer som gjør at produktet kan brukes til å forstyrre, uskadeliggjøre eller på noen annen måte forhindre virkninger av skadelige organismer. Hovedgruppene er desinfeksjonsmidler, konserveringsmidler, skadedyrbekjempningsmidler og andre biocidprodukter. Eksempler på produkttyper er treimpregneringsmidler, rottemidler, insektrepellenter og bunnstoff til båter.

Biocidprodukter inneholder aktive stoffer (virkestoffer) som gir en kjemisk eller biologisk bekjempelsesvirkning. Biocidprodukter kan ha betenkelige egenskaper for helse og miljø, siden det er produktenes giftige egenskaper som gir ønsket effekt overfor skadelige organismer som sopp, insekter eller rotter.

Kilde: Miljødirektoratet Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Veiledningen skal sikre at EFSA og ECHA bruker kriteriene for å identifisere hormonforstyrrende stoffer likt, når de skal vurdere risiko ved biocider og plantevernmidler. Kriteriene for hormonforstyrrende stoffer ble vedtatt i 2017.

I EU er ECHA ansvarlig for å risikovurdere biocider, og EFSA for å vurdere virksomme stoffer som brukes i plantevernmidler.

Les mer på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.