Nyttig oversikt over matforvaltningen i Europa

Hvem gjør hva på matområdet i EU og i landene? I brosjyren EU Food Safety Almanac finner du svaret. EU Food Safety Almanac gir oversiktlig informasjon om matforvaltningen i EU, medlemslandene og nabolandene.

Last EU Food Safety Almanac her

EU Food Safety Almanac utgis av BfR, som er det tyske føderale instituttet for risikovurdering.

BfR er kontaktpunkt i Tyskland for EFSA, EUs mattrygghetsorgan. EFSAs kontaktpunkter i de andre landene, deriblant Norge, har også bidratt til brosjyren.

09.08.2014