Nytt fokus rundt bruken av søtstoffet aspartam

Norske medier har de siste ukene hatt mye fokus på bruken av søtstoffet aspartam (E 951) i ulike matvarer. Inntaket av aspartam i den norske befolkningen ble sist vurdert i forbindelse med VKMs rapport ”Impact on health when sugar is replaced with intense sweeteners in soft drinks, ’saft’ and nectar” fra 2007. Konklusjonen i denne vurderingen tilsier at de beregnede inntakene av aspartam fra brus, saft og nektar er langt lavere enn det fastsatte aksepterte daglige inntaksnivået (ADI) for alle de undersøkte aldersgrupper.

VKMs konklusjoner og betraktninger rundt aspartam er i overensstemmelse med den siste vurderingen av søtstoffet fra European Food Safety Authority (EFSA). Basert på en gjennomgang av nye toksikologiske data, konkluderte EFSA i 2006 med at det ikke var nødvendig å endre den eksisterende ADI på 0-40 mg/kg kroppsvekt
for aspartam. Basert på et betydelig vitenskapelig datamateriale er det bred enighet blant matmyndigheter internasjonalt om at aspartam ikke medfører uønskede helseeffekter.

Enkelte studier antyder imidlertid at det kan være en sammenheng mellom eksponering for aspartam og ulike helseeffekter. Omfattende og uavhengige internasjonale vurderinger av disse studiene tilsier at det ikke er nødvendig å revurdere risikoen rundt aspartam.

Likevel synes det å være en viss bekymring blant mange forbrukere forbundet med bruken av aspartam i mat og drikke. EFSA har derfor tatt på seg å arrangere et felleseuropeisk møte med nasjonale eksperter for å identifisere mulige uoverensstemmelser, eller datahull, i det vitenskapelige materialet om søtstoffet, og videre vurdere alternative løsninger for hvordan eventuelle uoverensstemmelser skal håndteres.


Det er ennå ikke fastsatt et endelig tidspunkt for dette ekspertmøtet, men
trolig vil det finne sted i januar 2009. Norsk ekspertise fra VKM vil delta på
møtet.

22.09.2008