Ny tilnærming til usikkerhet skal gjøre vurderinger mer robuste og transparente

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utviklet en ny måte å vurdere og ta hensyn til usikkerhet i risikovurderinger. Veiledningen kan brukes innen ulike fagområder.

Ifølge EFSA vil den nye tilnærmingsmåten bidra til at vitenskapelige vurderinger blir mer transparente og robuste.

På tvers av fagområder

Veiledningen inneholder en lang rekke metoder og verktøy for å analysere usikkerhet. Den er fleksibel og kan brukes innen ulike fagområder. Eksempler på fagomåder er plantehelse, mikrobiologi og kjemiske stoffer.

Totrinns innføring

Veiledningen vil gjelde fra høsten 2018, når EFSA har oppnevnt nye fagpaneler.

Unntaket vil være for regulerte produkter som plantevernmidler, tilsetningsstoffer og matkontaktmaterialer. Her vil tilnærmingen bli faset inn i tråd med pågående eller fremtidige evalueringer, og EFSA vil dra nytte av erfaringer fra fagområder som ikke er regulert.

Kommunikasjon av usikkerhet

Parallelt med arbeidet, utvikler EFSA en veiledning for hvordan usikkerhet kan kommuniseres til ulike målgrupper. Denne vil bli lagt ut til offentlig høring i løpet av 2018.

Les mer på EFSAs sider.