Ny rapport fra EFSA og WHO om bruk av TTC

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har publisert en ny rapport om bruk av "Threshold of Toxicological Concern" (TTC)-metoden i risikovurdering.

EFSA og WHO har hatt en felles workshop om bruk av TTC som metode i risikovurdering. Det ble konkludert med at TTC er en metode som kan brukes til å vurdere eksponering for lave doser av kjemiske stoffer og til å identifisere stoffer som vi trenger mer kunnskap om før risiko for human helse kan vurderes. Rapporten inneholder også anbefalinger om hvordan TTC-metoden kan oppdateres.

Hva er TTC? 

TTC er en metode som kan brukes til å vurdere hvilke kjemiske stoffer som kan utgjøre en mulig helserisiko når det finnes lite eller ingen toksikologiske data. Metoden baserer seg på stoffenes kjemiske struktur og toksikologiske data som eksisterer for stoffer med lignende struktur.

TTC-metoden skal ikke brukes når det foreligger nok data til å gjøre en risikovurdering av et bestemt stoff eller når regelverket krever at slike data skaffes.

TTC-metoden gjør det mulig å etablere en terskelverdi for eksponering for et stoff. Ved eksponering som er lavere en terskelverdien er det svært liten sannsynlighet for risiko for negative helseeffekter.

Bruk av TTC i VKMs vurderinger

I 2006 vedtok VKMs hovedkomite at TTC-metoden kan tas i bruk i VKMs risikovurderinger når det mangler toksikologisk informasjon.

Du kan lese mer TTC i VKMs vurderinger her.

10.03.2016