Ny oppdatering av utviklingen av afrikansk svinepest

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har publisert en oppdatering av situasjonen for utbredelse av afrikansk svinepest i Europa.

Eksperter har blant annet vurdert effektiviteten av å sette inn ulike tiltak hvis afrikansk svinepest blir påvist i et område som er langt fra berørte områder og som tidligere har vært sykdomsfritt.

Basert på en modell, konkluderer ekspertene blant annet med at sannsynligheten for å utrydde sykdommen øker ved tidlig påvisning kombinert med tiltak som rask fjerning av dyreskrotter og intensiv jakt i områder som er spesielt utpekt til jakt.

De har også observert at omfanget av antall dyr som testet positivt og ble funnet døde, varierte med årstider. For villsvin er sommer og vinter høysesonger, mens sommeren er høysesong for tamgris.

Ifølge rapporten er det behov for mer forskning for å forstå årsaker til at afrikansk svinepest introduseres i svinebesetninger, og hvordan det kan forebygges.

Les hele rapporten på EFSAs sider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.