Nye utbrudd av fugleinfluensa blant ville fugler og fjørfe

Det har blitt rapportert om nye utbrudd av fugleinfluensa blant ville fugler og fjørfe i Ungarn, Polen, Kroatia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Danmark og Nederland siden slutten av oktober 2016.

Eksperter fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, bistår medlemsstatene i arbeidet med å innhente mer data om utbruddene. Ved hjelp av dataene, skal EFSA identifisere hvordan viruset smitter til gårder som holder fjørfe og hvilken risiko ville fugler utgjør.

Ny kunnskap skal hjelpe EFSA med å revurdere risikoen for introduksjon av fugleinfluensaviruset i EU.

Du kan lese mer på EFSAs sider >

16.11.2016