Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Nordisk initiativ for maksimumsgrense for sukkermengde i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, Euroepan Food Safety Authority (EFSA), vil diskutere maksimumsgrense for tilsetting av sukker i mat og drikke. Det skjer etter et initiativ fra mattrygghetsmyndigheter i de fem nordiske landene.

I et brev adressert til EFSAs direktør Bernhard Url, peker direktørene i det svenske Livsmedelsverket, danske Fødevareinstituttet, EVIRA i Finland og Vitenskapskomiteen for mattrygghet på at ny forskning gir støtte til at redusert inntak av sukker har effekt på blant annet vektøkning, utvikling av diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer.

På bakgrunn av denne nye forskningen, anmoder de fem EFSA om å sette en maksimumsgrense for tilsetting av sukker i mat og drikke.

I brevet blir det også pekt på at både medlemsland i EU og internasjonale organisasjoner anbefaler at sukker utgjør maksimalt 10 prosent av det totale energiinntaket. Anbefalingene gjøres på vitenskapelig bakgrunn.

Viktig initiativ

– Det er viktig at EFSA nå tar initiativ for å få ned den maksimale mengde sukker i matvarer, kommenterer VKMs direktør Lars E. Hanssen.

– Dette passer også godt inn i Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med å redusere sukkerforbruket i Norge. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er glad for EFSAs raske og konstruktive reaksjon, legger Hanssen til.

Diskuteres i september

EFSAs fagpanel for dietetiske produkter, ernæring og allergier (NDA - Dietetic Products, Nutrition and Allergies ) vil diskutere spørsmålet om maksimumsverdier for sukker i mat på sitt møte i september 2016.

Forrige gang EFSA satte referanseverdier for inntak av karbohydrater var i 2010, basert på studier fra 2008-2009.

 Request for an EFSA opinion regarding DRV for sugarPDF >

07.07.2016

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie