Mulig sammenheng mellom spiseklar mat og salmonella

Salmonellautbrudd kan ha sammenheng med inntak av spiseklar mat. Det konkluderer Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, i en ny rapport.

Fem europeiske land har rapportert om 147 tilfeller hvor personer er smittet av Salmonella Agona. 122 av tilfellene inntraff i 2017, mens 25 inntraff mellom 2014 og 2016.

129 av de 147 tilfellene ble rapportert i Storbritannia, 15 i Finland, og ett hver i henholdsvis Danmark, Tyskland og Irland.

Basert på tilgjengelig informasjon, antyder eksperter fra EFSA og ECDC at kilden til utbruddene er spiseklar mat som salater og sandwicher, som inneholder agurk og er tilberedt i Storbritannia.

Ekspertene kunne ikke identifisere når og hvor i produksjonskjeden maten ble forurenset. Inntil det er fastslått, kan det oppstå nye tilfeller av sykdom,sier ekspertene.

Les rapporten fra EFSA her.