Mistanke om felles kilde til hepatitt A-tilfeller i Danmark, Sverige, Finland og Norge

Danmark, Sverige, Finland og Norge har registrert flere tilfeller enn vanlig med hepatitt A blant personer som ikke har vært i utlandet i løpet av ukene før de ble syke (innenlandssmittede). Frosne bær kan være smittekilden.

EUs mattrygghetsorgan EFSA og the European Centre for Disease Prevention and Control har publisert en utbruddsvurdering av hepatitt A virus infeksjon i fire nordiske land.

Hepatitt A er et virus som kan gi leverbetennelse, og vanligvis blir pasientene helt friske uten leverskade.

De fleste voksne kan ha symptomer i én til flere uker før de kvitter seg med infeksjonen og blir immune. Barn kan ha lettere symptomer.

Symptomer på leverbetennelse er feber, kvalme, oppkast, magesmerter og gulsot. Urinen blir mørkfarget, og avføringen blir lys.

Det er viktig at pasienter med symptomer på leverbetennelse kontakter lege med hensyn på korrekt diagnose.

18.04.2013