Mest bekymret for kjente trusler mot mattryggheten 

Europeiske forbrukere er mer bekymret for kjente enn for nye trusler mot mattryggheten.

Det fremgår av en spørreundersøkelse som den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har gjort blant 6 200 forbrukere i 25 EU-land.

Nye trusler kjennetegnes ved at vi har mangelfull kunnskap om fare og risiko og at usikkerheten derved er stor. Det er krevende å formidle kunnskap om dette til forbrukerne.

Ønsker informasjon tidlig

Forbrukere ønsker å få informasjon om mulig risiko på et tidlig stadium, selv om usikkerheten er stor. De foretrekker å få informasjon via tradisjonelle mediekanaler, som TV og aviser, og via nettsidene til nasjonale myndigheter.

Sosiale medier og nettsider til europeiske myndigheter er også populære kanaler for de mellom 18 og 34 år.

Resultatene fra undersøkelsen vil hjelpe EFSA og nasjonale myndigheter for mattrygghet i å utvikle kommunikasjonsstrategier for nye trusler.

Ifølge EFSA, vil resultatene av undersøkelsen påvirke hvordan de kommuniserer risiko til forbrukerne.

Les mer om undersøkelsen på EFSAs nettsider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..