Mattilsynet og VKM oppført på EFSA si Artikkel 36-liste

Mattilsynet og Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) er funne kvalifiserte til å stå på EFSA si Artikkel 36-liste. Det inneber at verksemdene no får gjere visse typar betalte utreiingsoppdrag for EFSA.

Ordet "Artikkel 36" viser til artikkel 36 i EU si matlov og omhandlar samarbeidsprosjekt og andre oppdrag som EFSA treng å få utført. Institusjonar som står oppført på EFSA si artikkel 36-liste får utføre eller delta i slike oppdrag.

Totalt står tolv norske institusjonar no oppført på EFSA si Artikkel 36-liste.

Desse er:

 • Bioforsk
 • Mattilsynet 
 • NIFES
 • NILU
 • NIVA
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt - divisjon for smittevern og divisjon for miljømedisin
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk institutt for skog og landskap   
 • UMB - institutt for for husdyr- og akvakulturvitenskap 
 • Universitetet i Oslo - avdeling for ernæringsvitenskap'
 • Veterinærinstituttet
 • Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM)

Les meir om Artikkel 36-oppdrag for EFSA

30.06.2011