Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

20. februar 2018

Lumpy skin disease: vaksinasjon gir færre utbrudd

Vaksinasjon mot lumpy skin disease førte til at utbrudd av sykdommen falt med 95 prosent fra 2016 – 2017 på Balkan.

Tallene dokumenterer at vaksinasjon av storfe er den mest effektive måten å forebygge lumpyskindisease på, skriver den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, i en pressemelding.

EFSA understreker samtidig at sykdommen ikke er utryddet fra regionen. Det er fortsatt viktig å være årvåken.

Effekt av vaksinasjon

19. februar 2018 publiserte EFSA en rapport om forekomst av lumpyskindisease og effekt av vaksinasjon. Rapporten inneholder også analyser av risikofaktorer for spredning av sykdommen i Sørøst-Europa.

Rapporten er basert på data som er samlet inn i land som er berørt og land i risikosonen.

I 2016 ble det rapportert 7,483tilfeller av lumpyskindiseasepå Balkan. I 2017 var tallet redusert til 385. 379 av disse ble rapportert i Albania, hvor vaksinasjonsprogrammet ikke var ferdigstilt. Kun et fåtall utbrudd skjedde andre steder i Balkanregionen.

Virussykdom som rammer storfe

Lumpyskindisease er en virussykdom som rammer storfe. Sykdommen overføres fra blodsugende insekter som for eksempel visse arter av fluer, mygg eller flått. Lumpyskindisease gir feber og knuter på huden. Sykdommen kan være dødelig, spesielt for dyr som ikke tidligere har vært smittet av viruset.

Ifølge EFSA har omfanget av insekter som overfører smitten økt, på grunn av varmere klima. Ekspertene bak rapporten understreker at infeksjonsrisikoen er seks ganger høyere blant dyr som har tilgang til utendørs areal enn blant de som holdes innendørs. Årsaken er at storfe utendørs er mer eksponert for smittebærende insekter.

Les rapporten på EFSAs sider.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie