Lumpy skin disease: Sørøst-Europa fortsatt fri for sykdommen

Det ble ikke rapportert om nye utbrudd av lumpy skin disease hos storfe i Sørøst-Europa i 2019. Det meste av regionen har vært fri for sykdommen siden 2016.

Det fremgår av en vitenskapelig uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Massevaksineringskampanjen, som ble støttet av EU-kommisjonen, fortsatte i Sørøst-Europa i 2019. Over 1,8 millioner dyr er vaksinert, viser EFSAs rapport.

Samtidig med at det ikke ble rapportert nye utbrudd i Sørøst-Europa i 2019, ble det registrert flere utbrudd i Tyrkia, sammenlignet med 2017 og 2018. Det er blant annet rapportert om utbrudd vest i Tyrkia, nær grensen til Hellas. Det utgjør risiko for smittespredning til Sørøst-Europa.

EFSA peker på at det er flere årsaker til at situasjonen i Tyrkia er forverret. Blant annet kan det skyldes at det er brukt en vaksine som ikke er effektiv nok. Også i Russland økte antall utbrudd i 2019, noe som igjen indikerer bruk av uegnet vaksine.

Lumpy skin disease har også spredd seg til østlige deler av Asia. Kina, Bangladesh og India er berørt for første gang. Et annet viktig utviklingstrekk, er at sykdommen har blusset opp igjen i Israel, etter at vaksinering ble frivilllig. Det viser at hvis viruset fortsatt sirkulerer i regionen og/eller i naboland, kan sykdommen vende tilbake hvis beskyttelsen reduseres.

EFSA anbefaler at land som vurderer å stoppe vaksinasjonsprogrammet eller å gjøre vaksinering frivillig, iverksetter beredskapsplaner og om mulig bygger opp vaksinelagre for å kunne reagere raskt hvis sykdommen blusser opp igjen. EFSA anbefaler også overvåking av besetninger.

Ifølge EFSA, bør man fortsatt ha årvåkenhet om lumpy skin disease, spesielt i risikoområder.

Les mer på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.