Lumpy skin disease – fra kontroll til utryddelse

Jo mer effektivt vaksinasjon beskytter dyr mot lumpy skin disease og jo flere besetninger som vaksineres, desto kortere varighet kan vaksinasjonsprogram ha.

Det fremgår av en ny rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

EFSA har vurdert de mest effektive strategiene for å få bukt med lumpy skin disease, etter at omfanget av sykdomsutbrudd i Sørøst-Europa har gått ned. Lumpy skin disease er en virussykdom som rammer storfe.

Rapporterte utbrudd på Balkan falt med 95 prosent fra 2016 til 2017. I 2018 er det ikke rapportert om utbrudd i denne delen av Europa, selv om det er rapportert om ett tilfelle i den europeiske delen avTyrkia.

I rapporten gir EFSA anbefalinger om hva som er ideell varighet av vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease.

Den ser også på sannynligheten for at sykdommen vil komme tilbake, og gir oversikt over mulige overvåkingsmetoder. Den innbefatter tiltak for å oppdage nye tilfeller på et tidlig stadium, og for å påvise fravær av sykdom.

Du finner rapporten på EFSAs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..